[Video] Nổ lớn rung chuyển thành phố Trung Quốc, 33 người bị thương