Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà thanh niên tình nguyện trên công trường Túc Đán