Yên Bái đổi thay nông thôn mới - Bài 1: Người dân - chủ thể trong xây dựng nông thôn mới