Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa Lộ