Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự khai mạc “Ngày hội hoa sơn tra” năm 2023