Xã Phong Dụ Thượng (Văn Yên) lần đầu tiên tổ chức Lễ hội truyền thống “Sắc màu văn hoá” các dân tộc