[VIDEO] Lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái triển khai tổng kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách