5 tháng đầu năm, Yên Bái xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh