Công an tỉnh Yên Bái: Ra quân xử phạt các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm