Cảnh sát giao thông Yên Bái "phạt nguội" trên 800 trường hợp với số tiền gần 3 tỷ đồng