Khám, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi và đối tượng chính sách