Ông Hà Thiết Hùng - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn chia sẻ về tỉnh Yên Bái trong kháng chiến chống Pháp và Chiến tranh biên giới