Hãng thông tấn Pháp mê mẩn ruộng bậc thang Mù Cang Chải của Việt Nam