Hai nữ sinh Văn Yên vượt khó giành giải quốc gia: Thầy tâm huyết, trò quyết tâm