Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh: Tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong các khâu tổ chức kỳ thi