Yên Bái tuyên dương 198 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2022 - 2023