Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023