Trên 8.200 thí sinh Yên Bái bước vào ngày đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT