Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023