Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 và công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ II