Đoàn công tác tỉnh Yên Bái kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Trường Sa và nhà giàn DK-I