Khai mạc Hội thao bắn súng quân dụng và Hội thao thể dục thể thao quốc phòng tỉnh Yên Bái năm 2024