Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam chi trả gần 2,5 tỷ đồng cho khách hàng Yên Bái