Khai mạc: “ Ngày hội đoàn kết thanh niên các dân tộc tỉnh Yên Bái”