3 ngân hàng trao tặng 12,5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho 250 hộ nghèo Yên Bái