Lái ô tô giường nằm liên tục tạt đầu, đánh võng trên cao tốc