Yên Bái ngày đầu thực hiện xử lý vi phạm qua camera giám sát: Phát hiện 20 trường hợp ô tô vi phạm