Sở Y tế Yên Bái làm việc với Bệnh viện Phổi Trung ương về nâng cao năng lực phòng, chống bệnh lao