Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn: Yên Bái ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành y