Yên Bái triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022