Khai mạc Festival dù lượn “Bay trên miền danh thắng" và phát động phong trào "Du lịch xanh cùng Mù Cang Chải"năm 2024