Tàu 464, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp nhận điều trị bệnh nhân ngư dân tàu cá giữa hai đảo của Trường Sa