Thành uỷ Yên Bái tổ chức Toạ đàm “Hướng về biển đảo quê hương”