Đưa tết sớm đến với các âu tàu, làng chài tại quần đảo Trường Sa