Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, Cụm thi số 2