Bộ Tư lệnh Quân khu II chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái