Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội