Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo