Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh