Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình