Thường trực Tỉnh uỷ làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV