Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XV làm việc với UBND tỉnh Yên Bái