Đồng chí Nguyễn Duy Khiêm được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái