Hội Cựu giáo chức Trường THPT Văn Chấn có 42 hội viên