Màn pháo hoa đón năm mới ở các huyện, thị xã của tỉnh Yên Bái