Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền xuân Giáp Thìn năm 2024