Thành phố Yên Bái sôi nổi Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ