Hội Cựu chiến binh tỉnh kết nghĩa Ninh Thuận tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái