Công ty Điện lực Yên Bái gặp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập