Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Yên Bái tổ chức Ngày hội đón hè - vui Tết thiếu nhi